Företagspatienter
Vi baserar vårt arbete på väl dokumenterade studier inom hälsa och arbetsmiljö. Vi inleder arbetet med att kartlägga företagets behov och utifrån det presenterar vi därefter skräddarsydda hälsovårdslösningar. Vi fastställer alltid ett orsakssammanhang för olika smärttillstånd med hjälp av att analysera patientens sjukdomshistoria och smärtupplevelse. Därefter kan vi behandla smärttillstånd i både rygg, muskler och leder. Vi förebygger framtida smärttillstånd med hjälp av ergonomisk översyn och rehabiliterande övningar. Detta gör att patienten över tid minskar risken för framtida skador.

Vi finns här för både mindre och medelstora företag och även segment inom industrisektorn vars anställdas arbetsuppgifter kan vara monotona och skapa muskelspänningar. Med vår manuella och ortopediska medicinska kompetens säkerställer vi våra patienters värdighet, integritet samt delaktighet den vård och behandling vi erbjuder. Du kan läsa mer om vad som händer dig som patient när du besöker oss under behandlingsfilosofi.


Försäkringspatienter
Under många år har vi haft ett gott samarbete med Sveriges största leverantörer utav sjukvårdsförsäkringar, för att kunna ge alla våra patienter bästa möjliga behandling och samtidigt till bästa möjliga pris. Med detta innebär också att du snabbt kan få en tid och ett professionellt mottagande hos oss!

Vår erfarenhet är baserad på många år av att arbeta med belastningsskador samt akuta smärttillstånd. Målet Med.Arbetarna strävar efter är att komma till rätta med dina problem och på egen hand ska kunna undvika dem i framtiden.

ONLINEBOKNING